menu menu

De Stichting Historisch Halfweg          Kamer van Koophandel 34308332
Dr. Schaepmanstraat 9a                      RSIN 8197.65.090
1165 GP Halfweg                                      IBAN: NL15 RABO 0143  6621 20

Per 31 dec 2022:
Activa € 18.840 bestaande uit Kortlopende vorderingen € 244, Kas € 0 en Bank € 18.596.
Passiva € 18.895 bestaande uit Eigen vermogen € 16.155 en Kortlopende schulden € 2.790.

Baten: Donateurs € 2.225, Evenementen € 2.642, Totaal € 4.866.
Lasten: Huur € 230, Website € 691, Bankkosten  € 270, Evenementen € 2.014, Overige  kosten € 1.476 Totaal € 4.692,  Resultaat € 184.

Historisch Halfweg is een ANBI-instelling.Voor verdere gegevens kijk op Wie zijn wij en Contact verder rechts.