menu menu

De Stichting Historisch Halfweg          Kamer van Koophandel 34308332
Dr. Schaepmanstraat 9a                      RSIN 8197.65.090
1165 GP Halfweg                                      IBAN: NL15 RABO 0143  6621 20

Per 31 dec 2021:
Activa € 18.761 bestaande uit Kortlopende vorderingen € 264, Kas € 0 en Bank € 18.498.
Passiva € 18.761 bestaande uit Eigen vermogen € 15.971 en Kortlopende schulden € 2.790.

Baten: Donateurs € 2.600, Evenementen € 1.300, Totaal € 3.900.
Lasten: Huur € 161, Website € 355, Bankkosten  € 230, Evenementen € 1.517, Totaal € 2.457,  Resultaat € 1.443

Historisch Halfweg is een ANBI-instelling.Voor verdere gegevens kijk op Wie zijn wij en Contact verder rechts.