menu menu

Wie zijn wij?

In oktober 2007 vroeg Alex Jungman† aan André van der Veen om samen een ‘historische club’ voor Halfweg op te richten. Alex had tijdens zijn VUT een studie geschiedenis in Leiden voltooid. Op 3 oktober 2007 hielden zij samen de eerste vergadering en 31 juli 2008 werd de Stichting Historisch Halfweg opgericht. Al snel breidde de werkgroep zich uit en er zijn op dit moment tien actieve werkgroepleden. De stichting heeft als doelstelling:
Het met plezier in kaart brengen en in brede kring openbaar maken van de geschiedenis van Halfweg en omstreken’.
De stichting heeft drie bestuursleden, maar het eigenlijke werk gebeurt door de werkgroepleden. Zij vergaderen maandelijks en bespreken belangwekkende, geschiedkundige zaken van Halfweg, Zwanenburg en omgeving. Het werkgebied is de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en ook Zwanenburg. Verscheidene werkgroepleden onderzoeken bepaalde aspecten van de Halfwegse geschiedenis. Zo lopen op dit moment de volgende onderzoeken:

  • De verdwenen middenstand rond het Dr. Baumannplein
  • De verdwenen molens • Ruigoord • Interviews met oude Halfweggers
  • Het verzamelen van beelden en foto’s van vroeger
  • De geschiedeniscanon van Halfweg

Uitgevoerde activiteiten:

  • De organisatie van maandelijkse bijeenkomsten, waarin de resultaten van door werkgroepen uitgevoerd onderzoek worden besproken.
  • Het verzamelen van informatie over de geschiedenis van Halfweg. Duizenden documenten en foto’s zijn inmiddels digitaal opgeslagen.
  • Het houden van lezingen, fietstochten en rondwandelingen met gidsen in Halfweg en Zwanenburg.