menu menu

Bijzondere wandeling Halfweg-Centrum op 10 juni 2023

30 juni 2023
Bijzondere wandeling Halfweg-Centrum op 10 juni 2023

Deze wandeling op zaterdag 20 juni 2023 zal bij de aanwezige bestuursleden van Historisch Halfweg de geschiedenis ingaan als de Hoeksema- wandeling. Waarom? Dat zal verderop in dit verslag duidelijk worden.

Er was opnieuw een warme belangstelling voor onze wandeling, want er verzamelden zich zo’n 35 mensen in de protestantse kerk in Halfweg. De koffie smaakte uitstekend en er ontstonden al geanimeerde gesprekken in de koffiezaal.

Gids Leo Kranenburg vertelde in de kerkzaal in het kort wat over de geschiedenis van de hervormde kerken in Halfweg, over de huidige protestantse gemeente en over de naamborden met predikanten die in de kerk hangen.

Daarna werden er twee groepen gevormd die o.l.v. de gidsen André van der Veen en Leo Kranenburg de ronde gingen maken door het centrum van Halfweg. Toen de protestantse kerk gebouwd werd, was er nauwelijks bebouwing  rondom de kerk en ten zuiden van de huidige Julianastraat.

Aan de hand van oude foto’s werd er stilgestaan bij hoe het er vroeger uitzag in Halfweg en wat er nu nog van zichtbaar is.

Een belangrijke stop werd gehouden op de plek waar vroeger de scheepswerf van Hoeksema was gesitueerd. Dat was op de plek aan de Ringvaart waar nu de flats aan de Irenestraat staan.

Op bijgaande foto uit 1964 (bron: fotoarchief de Boer/Noord-Hollands archief) staan de gebouwen van botenbouwer Hoeksema voor het flatgebouw dat dan bijna klaar is.

Daar vertelde Henk Hoeksema, één van de kinderen van de scheepsbouwer en hier geboren, zijn verhaal over de werf en de geschiedenis van de langjarige onteigening van de bezittingen van zijn vader ten faveure van de bouw van de brug over de Ringvaart, de toegangsweg daar naartoe (de Oranje Nassaustraat) en de geplande woningbouw.

Dat verhaal begon al ruim voor 1940 en eindigde pas in de zestiger jaren.

Het terrein van Hoeksema lag aan de Ringvaart en liep van de Duikersloot tot aan de tramremise.

Een bijzonder weetje is dat Henk de planter is geweest van de monumentale treurwilg die nog altijd in volle glorie naast de brug aanwezig is. Deze boom heeft hij vlak na de oorlog geplant (gewoon door een twijg in de grond te zetten!). De treurwilg is dus ouder dan de brug die eind dit jaar gerenoveerd gaat worden.

Nadat Henk zijn verhaal aan beide groepen had verteld en er een foto was gemaakt van de planter met “zijn” boom nam hij met zijn zoon afscheid van ons. De leden van Historisch Halfweg waren een hoop kennis rijker over de geschiedenis van dit stukje van Halfweg!

Daarna werd de wandeling vervolgd en werd er stilgestaan bij een aantal objecten zoals het transformatorhuis, het badhuis in de Schoolstraat, de voormalige gereformeerde kerken die aan de Amsterdamse straatweg hebben gestaan, het voormalige postkantoor, de duiker tussen de trekvaart en de Duikersloot, het zusterhuis, de Hondenweg en het stoomgemaal.

De ervaring leert dat het verhaal dat de gidsen vertellen steeds wordt aangevuld door de kennis die de aanwezige wandelaars (w.o. ook bestuursleden van Historisch Halfweg) hebben. Dat was deze mooie zomerse dag ook weer het geval.

Zo werd het opnieuw een zeer geslaagde wandeling door het centrum van Halfweg.

 

30 juni 2023, Leo Kranenburg

Afbeeldingen uit archief Historisch Halfweg