menu menu

De Drie Sluisjes in Halfweg worden gerestaureerd

9 november 2021
De Drie Sluisjes in Halfweg worden gerestaureerd

De Drie Sluisjes te Halfweg tussen het voormalige Spieringmeer en het IJ, waarvan de eerste houten uitvoeringen al dateren uit de 15e eeuw, worden gerestaureerd. De omgevingsvergunning van het plan, waarbij ook Historisch Halfweg is geraadpleegd, werd in november 2021 ingediend.
 

Al vele jaren liet het onderhoud van de drie uitwateringssluisjes in Halfweg te wensen over. Dit gemeentelijk monument dateert uit het einde van de 15de eeuw en vervulde, samen met de sluizen te Spaarndam, een belangrijke functie in de afwatering aan de noordkant van het Hoogheemraadschap Rijnland. Een belangrijke reden voor de vertraging was de wens van Rijnland om de capaciteit van de afwatering flink te verhogen. Meer regenval in korte tijd en een voortgaande verstening van de Haarlemmermeerpolder vragen om een aanmerkelijk hogere doorstroming. Het boezemgemaal kan voldoende water verpompen, maar op vol vermogen daalt het peil van Zijkanaal C aanmerkelijk, zoals vele woonbootbewoners hebben ervaren.
Het oostelijk eiland wordt als het ware op poten gezet, zodat het water er onderdoor kan stromen. Boven water worden de sluizen zoveel mogelijk in hun oude, stenen staat teruggebracht. Aan de zuidzijde wordt de schutting deels nagebouwd die trekschuitpassagiers, die over de sluisjes wandelden tegen spatwater uit het Spieringmeer moest beschermen. De vogelvluchtschets geeft een indruk van de nieuwe situatie. Op het oude kaartfragment uit 1609 staan de bouwdata van de stenen sluizen vermeld.
Een korte presentatie van Rijnland over dit project kunt u volgen door HIER te klikken.