menu menu

De restauratie van de drie sluisjes is gepland

19 juli 2023
De restauratie van de drie sluisjes is gepland

Restauratie drie sluisjes op Halfweg eindelijk in zicht

In het gebiedsoverleg van november 2022 heeft de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg wederom vragen gesteld over de status van de renovatie van de sluisjes.  

Stichting Historisch Halfweg

Bijna vijftien jaar geleden schreef Historisch Halfweg aan het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden een brief over de erbarmelijke staat van de drie sluisjes. Het antwoord van Rijnland kwam er destijds op neer dat restauratie pas aan de orde kon komen als er een oplossing was gevonden voor de vergroting van de doorstroomsnelheid, eigenlijk het debiet, van de sluizen.
Het duurde vele jaren alvorens een plan voor de restauratie was geschreven.

Ontwerp- en uitvoeringsfase

In de zomer van 2020 kwamen vertegenwoordigers van Rijnland en de lokale historische clubs samen bij de sluisjes om het restauratieplan te bespreken. Een jaar later werd de omgevingsvergunning aangevraagd. Inmiddels bevindt het project zich in het stadium dat bouw- en restauratiebedrijven kunnen inschrijven op de restauratie. De gunning is begin 2023 verleend. In het bouwteam, waarin dus ook een aannemer is betrokken vanwege de vele risico’s die in de uitvoering zitten, wordt het ontwerp naar een definitieve fase gebracht. Al met al hoopt Rijnland in april 2024 te starten met de daadwerkelijke uitvoering. Men verwacht dat de werkzaamheden in april 2025 kunnen worden afgerond.

In Halfweg moet een grotere waterdoorvoer worden gemaakt ter plaatse van de drie sluisjes ter hoogte van de Oude Haarlemmerstraatweg tussen het NS-station en de Dubbele Buurt. Deze sluisjes hebben inmiddels hun oorspronkelijke sluisfunctie verloren en hebben nu, samen met de tussengelegen eilanden, vooral een historische waarde. Ze zijn daarom opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst.

Toelichting restauratie en geschiedenis Sluisjes Halfweg