menu menu

Prachtige Veenfietstocht op 4 september!

5 september 2022
Prachtige Veenfietstocht op 4 september!

Met 12 fietsers vertrokken we om 12.00 uur bij Brasserie Tommy's. Het was makkelijk om de groep bij elkaar te houden omdat de opkomst iets tegenviel. Onder de bezielende leiding van Gerard van Houwelingen, die hiervoor vanuit zijn huidige woonplaats Hoorn was overgekomen, werd er op veel plekken historische informatie gegeven over wat er in het verleden op een aantal plekken heeft plaatsgevonden in het veengebied tussen Halfweg en Spaarndam.

 

Gerard vertelde ons over dijkdoorbraken (in de Spaarndammerdijk), het beleg van Haarlem en het doorsteken van de dijk bij het Zwet door de Spanjaarden, het onderhoud van de dijk in het verleden, strandwallen (de Stompe toren), de Vinkenbrug, de posten van Krayenhoff etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De Vinkenbrug over de trekvaart ca. 1962 (de spoorweg ligt rechts, net     niet zichtbaar).

  Bewerkte foto uit archief D. van Baarsen

 

 

   Geen Vinkenbrug meer, maar een tunnel onder de N200.

   De trekvaart is gedempt voor de aanleg van de N200.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Kerkje "De Stompe Toren" in Spaarnwoude,

                                                         gebouwd op een strandwal

 

 

 

 

 

Bij een van de de posten van Krayenhoff, deel van de "Oude Stelling van Amsterdam". Gerard vertelde er met veel enthousiasme over!

 

 

 

 

   Al met al werd het een meer dan geslaagde fietstocht. Alle deelnemers hebben   weer veel geleerd over de geschiedenis van ons veengebied.

     Voor meer foto's zie Historisch Halfweg | Facebook

     Foto's gemaakt door Leo Kranenburg