menu menu

Verzakking westvleugel voormalig raadhuis

19 juli 2023
Verzakking westvleugel voormalig raadhuis

Voormalig raadhuis Halfweg: nog geen zicht op herstel aanbouw

 

Al sinds 2018 is de gemeente Haarlemmermeer (voorheen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) in een juridisch gevecht gewikkeld met, met name, Sugar City. Tijdens de bouw van het outlet center is namelijk een enorme berg granulaat achter de westelijke vleugel van het voormalig raadhuis, nu in gebruik als servicecentrum, gestort, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot een verzakking van de fundering. De gemeentelijke balies moesten derhalve worden verplaatst en de Stichting Historisch Halfweg kan sindsdien niet meer gebruik maken van de vergader- en opslagruimte. Rampzalig want er bevindt zich een unieke collectie van etsen, tekeningen en foto’s in het beschadigde pand.

Uitspraak rechtbank

Inmiddels heeft de rechter in december 2022 een uitspraak gedaan in deze zaak waarbij Sugar City aansprakelijk is gesteld voor de schade. Echter Sugar City, lees Cobraspen, heeft na de datum van de uitspraak nog drie maanden de gelegenheid om hiertegen in beroep te gaan. Het zou een illusie zijn om te bedenken dat hier geen gebruik van zal worden gemaakt, zo meent Peter Vreeswijk, secretaris van Historisch Halfweg. Wanneer in beroep de uitspraak van de rechter in stand wordt gelaten en Sugar City definitief veroordeeld wordt tot vergoeding van de schade, dient nog een schadestaatprocedure te worden gevolgd. Artikel 613 Rechtsvordering bepaalt namelijk dat het beloop van de schade door de gemeente gespecificeerd moet worden weergegeven. Tijdens deze procedure kan Sugar City opnieuw verweren aanvoeren die in de aansprakelijkheidsprocedure nog niet aan de orde zijn gekomen.

“Al met al: we zijn er nog lang niet”, zo verzucht André van der Veen, voorzitter van Historisch Halfweg.