menu menu

Alex Jungman, een man met een missie

Alex Jungman, een man met een missie

Alex Jungman, de man met een missie

*1943 - †2023

 

Na met zijn ouders, een oudere zus en zijn tweelingzus in Amsterdam-Zuid de hongerwinter te hebben overleefd, doorliep Alex soepel de lagere school en de MULO.
Op 16-jarige leeftijd vond hij snel een baan als jongste bediende bij een verzekeringsmaatschappij. Hierna solliciteerde hij bij het pensioenadviesbureau Jonkers, later Heijnis & Koelman. Hij kon toen niet bevroeden dat hij tot zijn VUT-leeftijd hier zou blijven. 
Al gauw besefte hij dat op dit vakgebied veel te leren was. Hij zette zich aan studies in de avonduren en hij zou daarmee doorgaan tot hij begin dertig was. Begiftigd met een goed stel hersens en een uitstekende discipline kon hij zich tenslotte actuaris noemen. Als pensioenexpert adviseerde hij vele bedrijven waaronder Heineken, Océ-van der Grinten in Venlo en DAF in Eindhoven bij de fusie met het Amerikaanse Paccar. 

Rond zijn veertigste trad hij toe tot de directie.
In 1970 trouwde hij met de in Halfweg wonende Lies Raateland en in 1976 vestigden zij zich aldaar aan het begin van de Spaarndammerweg.
Interesse voor geschiedenis had Alex altijd al gehad en toen zijn VUT naderde, woonde hij vele vergaderingen van de Historische werkgroep Spaardam onder leiding van Gerrit van der Beld bij. Hij had destijds al het idee een vergelijkbare historische club in Halfweg te stichten.

Hij benaderde mij hierover kort na de ingang van zijn vroegpensioen. Hij vroeg mij: ‘André, ik ga nu geschiedenis studeren in Leiden maar als ik afgestudeerd ben wil ik met jou Historisch Halfweg oprichten’.
Aldus geschiedde. Op 7 oktober 2007 werd bij mij thuis Historisch Halfweg geboren. In de zomer van het volgende jaar passeerde bij notaris van Es in Hoofddorp de akte van de oprichting van de Stichting Historisch Halfweg. Alex had heel bewust de doelstellingen bedacht: “Het met plezier in kaart brengen en in brede kring openbaar maken van de geschiedenis van Halfweg en omstreken”. Dat de notaris ook getroffen was door deze bijzondere formulering van de doelstellingen bleek een maand later toen ik hem vroeg waar de rekening bleef. ‘Die komt niet’, zei de notaris.

Een paar jaar later werd de ziekte van Parkinson bij hem vastgesteld. Met zijn bekend doorzettingsvermogen ging hij de ziekte te lijf: zingen, hardlopen met een metrum, blijven bewegen en uiteraard goede medicatie. In de afgelopen jaren nam de stramheid toe. Gelukkig had hij in zijn vrouw Lies een actieve en zichzelf soms wegcijferende ‘thuishulp’. Het trof Alex daarom zwaar toen zijn lief in de zomer van 2021 na een kort ziekbed overleed. Aangezien Alex intensieve verzorging nodig had, verhuisde hij begin 2022 naar een verzorgingsappartement in Haarlem. Er aarden zou hij daar niet. Tegen het einde van dat jaar verslechterde zijn toestand dermate dat hij in januari dit jaar besloot dat het mooi geweest was. Hij overleed op 20 januari 2023.

Gelukkig is zijn erfenis springlevend, wat blijkt uit de belangstelling van Halfweggers en Zwanenburgers voor de activiteiten die Historisch Halfweg in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Dat er behoefte was en is aan kennis over de lokale geschiedenis had hij goed ingeschat. 
Met een actieve werkgroep van zo’n vijftien mensen en met ruim 250 donateurs zullen wij ons blijven inzetten voor zijn mooie doelstelling.

André van der Veen
voorzitter Historisch Halfweg