menu menu

De Bietenbouwers

De Bietenbouwers

Als het aan de Bietenbouwers lag, werden de ‘nuchtere noorderlingen’ van Zwanenburg en Halfweg definitief opgenomen in de feestvierende vaart der carnavals-volkeren. In Limburg en Brabant had iedere plaats, die zichzelf respecteerde, een carnavalsvereniging en waarom zou dat niet mogelijk zijn in onze dorpen?

Een aantal jaren van ‘genoeglijk samenzijn’ groeide allengs uit tot iets wat op echt ‘carnaval vieren’ begon te lijken en leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Bietenbouwers in 1970. Bij de verkiezing van de eerste prins viel de eer te beurt aan C. Mackaay, een waardige prins Kees de Eerste.
De doelstelling van de jonge vereniging was dat iedereen er profijt van moest kunnen hebben, een taak die de ‘Raad van Elf’ heel serieus zou nemen en zij wisten zich gesteund door de plaatselijke middenstand. De Bietenbouwers waren niet op winst uit en om kosten te dekken werden er ook diverse rommelmarkten gehouden in hotel Tivoli. Van de opbrengsten werden tevens de jaarlijkse feestavonden gehouden voor bejaarde en gehandicapte inwoners.
Er was destijds eigenlijk maar één moeilijk punt: een beschikbare zaal voor de festiviteiten. De Olm was niet zó ruim, dat er een groot publiek aanwezig kon zijn. Goede artiesten kostten veel en er moest besloten worden de toegangsprijzen hoger te stellen dan aanvankelijk de bedoeling was.

En… voor goede artiesten werd gezorgd. De destijds zeer populaire Ria Valk (zij arriveerde op het nippertje door autopech), Willy Alberti, het Lowland Trio, Johnny Jordaan en Tony Eijk, zij waren slechts enkele van de artiesten die op de uitnodiging van de Bietenbouwers ingingen.

 Ook de bejaarden werden niet vergeten. De Bietenbouwers bezochten Eigen Haard en organiseerden feestavonden in de Olm en kien-dansants in Tivoli. De jeugd vierde hun eigen kindercarnaval met een heuse carnavalsprins. Bijna altijd werden de feestelijke activiteiten opgeluisterd door het lijforkest ‘de Horlepiepers’.

Hoogtepunt voor de vereniging was de viering van het eerste lustrum met ontvangst van het Haarlemmermeerse gemeentebestuur, waarbij burgemeester van Stam de sleutels, die het gezag van de prins symboliseerden, overhandigde aan prins Herman I en de vereniging met deze fraaie Haarlemmermeerse onderscheiding werd vereerd.

De vereniging beleefde zijn hoogtijdagen tussen 1970 en 1980. Talrijke burgers hebben van de feesten, voorstellingen en andere activiteiten kunnen genieten voordat de Bietenbouwers in 1989 door gebrek aan vrijwilligers werd opgeheven.

 

 

 

 

 

Christa de Geus, 15 november 2022