menu menu

Trijntje van de poppenkast

Trijntje van de poppenkast

“TRIJNTJE VAN DE POPPENKAST”

Op het Dr. Baumannplein te Halfweg staan drie woningen onder een kap ‘Geloof, Hoop en Liefde’.

In een van deze huisjes heeft het gezin van Meindert van der Schaaf gewoond. Meindert werd geboren te Harlingen (Friesland) op 19 juli 1876 en was het vijfde kind van Johannes Haijtes van der Schaaf en Trijntje Klazes Dijkstra. Hij huwde in Den Helder op 8 juni 1899 Trijntje Boschma. Zij werd geboren te Winsum (Friesland) op 25 mei 1876 en was een dochter van Sijmon Rintjes Boschma en Jeltje Meintes Ruitinga.

Het echtpaar kreeg zes kinderen. De twee oudsten werden in Den Helder geboren, waar het gezin toen woonde. In 1908 verhuisden zij naar Halfweg. Daar werd op 15 mei 1909 Teike Leendert geboren, maar dit kind overleed op 13 februari 1910. Op 23 februari 1911 werd Leendert geboren en op 28 juli 1912 Petrus. Dochter Johanna Maria zag het licht op 19 mei 1914.

Meindert van der Schaaf was een aantal jaren in militaire dienst geweest als matroos 3e klasse bij de Koninklijke Marine. Hij werd ingezet tijdens de Atjeh-oorlog in 1895. Hij had in militaire dienst een tweede taak: scheerder, maar kon ook schoenen repareren. Eenmaal uit dienst begon hij met zijn vrouw Trijntje Boschma op 18 maart 1918 een schoenwinkel annex schoenmakerij (herstellerij) op het Kerkplein B 144 te Halfweg (nu Dr. Baumannplein 27). Op 28 december 1921 werd Meindert opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis ‘Duin en Bosch’ te Castricum (Bakkum) en overleed daar op 19 april 1924.

 

Kort daarop verkocht weduwe Trijntje van der Schaaf-Boschma, bijgenaamd  ‘Trijntje van de poppenkast’, de schoenenzaak en verhuisde toen met haar nog thuiswonende kinderen naar een woning nabij de toenmalige grote spoorbrug over het Noordzeekanaal, de ‘Hembrug’. Zij kreeg een relatie met een weduwnaar, ene T. van der Ende, een tuinder in het Westlandse ’s-Gravezande en het kwam tot een huwelijk.

 

Trijntje van der Schaaf-Boschma                         Geheel rechts Leendert van der Schaaf 

Zijn kinderen konden echter niet goed met haar drie jongste kinderen opschieten: Leendert, Petrus en Johanna Maria. Zoon Leendert van der Schaaf is om die reden rond 1928 tijdelijk opgenomen geweest in het gezin van zijn oom en tante Jan Martens en Baukje Martens-van der Schaaf en hun drie dochters: Trijntje, Roelofje en Johanna. De moeder van Leendert (Trijntje van der Ende-Boschma) werd ernstig ziek – zij kreeg overal bulten – en zij is in ’s-Gravezande op 29 september 1930 overleden en daar begraven. Leendert huwde op 29 mei 1935 met Gerritje Antje Griffioen – de jongste dochter van sluiswachter Warnard Griffioen aan de ringvaart - en ze kregen zeven kinderen die geboren zijn in de woning nabij het zgn ‘Kruithuis’ aan de Haarlemmerweg C 298 in de gemeente Amsterdam.
 

Terug naar de drie woningen.

In ‘GELOOF’ heeft hoogstwaarschijnlijk ooit Dhr. Grolman gewoond.

In ‘HOOP’ was een eenmanszaak – een herenkapper – gevestigd en zijn naam was Piet Crooman.

In ‘LIEFDE’ heeft de fam. Bierenbroodspot gewoond.

De kostwinner was een handelaar in (voer)bakken, stro, dierenvoer, enz. Een dochter van hem huwde ene van Kalkeren (niet geverifieerd).

De drie woningen zijn gebouwd in 1900 en ze zijn rond 1965 gesloopt.

In een van deze huisjes bevond zich vóór 1909 het postkantoor van Halfweg.

De kaart van het kadaster met o.a. huisnummers 27 en 29 en twee (van de drie ?) gevelstenen die afkomstig zijn van de drie huisjes ‘Geloof, Hoop en Liefde’, die na de sloop in 1965 bewaard zijn gebleven in het archief van het Gemeentehuis te Halfweg.

Het Dr. Baumannplein omstreeks 1957 waarop o.a. de huisjes ‘Geloof, Hoop en Liefde’ nog bewoond waren.

Simon Stammis