menu menu

De restauratie van de drie sluisjes in Halfweg begint in 2023

29 november 2022
De restauratie van de drie sluisjes in Halfweg begint in 2023

Bijna vijftien jaar geleden schreef Historisch Halfweg aan het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden een brief over de erbarmelijke staat van de drie sluisjes. Het antwoord van Rijnland kwam er destijds op neer dat restauratie pas aan de orde kon komen als er een oplossing was gevonden voor de vergroting van de doorstroomsnelheid, eigenlijk het debiet, van de sluizen.
Het duurde vele jaren alvorens een plan voor de restauratie was geschreven.

In de zomer van 2020 kwamen vertegenwoordigers van Rijnland en de lokale historische clubs samen bij de sluisjes om het restauratieplan te bespreken. Een jaar later werd de omgevingsvergunning aangevraagd. Zie ook https://www.historischhalfweg.nl/nieuws/de-drie-sluisjes-in-halfweg-worden-gerestaureerd

Inmiddels bevindt het project zich in het stadium dat bouw- en restauratiebedrijven kunnen inschrijven op de restauratie. De gunning zal begin 2023 verleend worden waarna rond augustus 2023 de werkzaamheden zullen aanvangen.